Parcours 2019.


De wedstrijd is voor dit jaar afgelast. De wedstrijd valt helaas samen met enkele KNWU NK wedstrijden.


Lindeplein (start / finish) Rumpenerstraat – Sweelinckstraat – Schubertstraat – Chopinstraat – Haansberg – Kruisbergstraat – Lindestraat – Dr.Poelsstraat – Hokkelenbergstraat – Raadhuisstraat – Lindeplein